Logo: Subsea Valley

Aktiviteter til høsten: Kontraktsforum

Kjære Subsea Valley medlem.

Sommeren står for døren og vi ønsker å gi dere alle en oppdatering på hva som har skjedd i Subsea Valley den siste tiden og litt om alt det spennende som skal skje til høsten.

Våren har vært preget av tre store aktiviteter som har krevd mye tid og ressurser.

 

Strategi

Siden september i fjor har styret og administrasjonen jobbet med en ny strategi for klyngen vår, og denne ble endelig godkjent i styret i april. Dette har vært en spennende, inspirerende, krevende og innholdsrik prosess. Vi har gjennomført mange bedriftsbesøk til dere medlemmer, vi har totalt gjennomført nesten 50 dybdeintervjuer med ulike interessenter i klyngen og vi har hatt en rekke arbeidsmøter i styret for å jobbe fram en ny og helhetlig strategi for Subsea Valley fram mot 2025. I tillegg har alle som har ønsket å bidra med innspill til strategien hatt anledning til dette.

Så fort sommeren er over kommer vi til å invitere til et medlemsmøte for å presentere den nye strategien, og vi håper så mange som mulig av dere vil delta på dette.

 

NCE søknad

Som mange vet, søkte vi i år om NCE-status i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Totalt var det over 30 klyngeprosjekt som leverte inn søknad om NCE og Arena status, og med en totalramme på knappe 20 millioner til videreføring av eksisterende og til nye klyngeprosjekt, var nåløyet trangt.

Vi fikk dessverre ikke NCE status i år, men var med helt i finalerunden med 2 andre klynger. Vi ble tildelt 2 års forlengelse i Arenaprogrammet, og fikk tilbakemelding på at søknaden var meget god. Vi kommer til å jobbe tett med våre medlemmer og klyngeprogrammets ledelse om å synliggjøre verdien og viktigheten av klynger for å bidra til å øke bevilgningene fra myndighetene til utvikling av sterke næringsklynger.

 

Subsea Valley Conference

I et meget krevende år for industrien kunne vi tilby tidenes beste konferanseprogram for årets Subsea Valley Conference. Over 400 konferansedelegater (økning på 30%)og 103 utstillere er et solid bevis på at Subsea Valley Conference er en møteplass som både medlemmer og andre aktører ønsker å være til stede på.

For første gang hadde vi gleden av å ha besøk av Statoil CEO, Eldar Sætre, i tillegg til svært mange andre spennende foredragsholdere.

På det tekniske programmet hadde vi 40 sesjoner av høy kvalitet og vårt nye tilbud; Subsea Valley Masterclasses, ble svært godt mottatt.

På grunn av de krevende tidene for industrien, hadde vi en nedgang på antall utstillere på ca 20%, men vi satser på ny utstillerrekord for neste års konferanse. Subsea Valley Conference skal være en ledende møteplass for engineering, teknologi og energibransjen.

Det er også svært gledelig at vårt velkomstarrangement på Astrup Fearnley Museet med Lundin Norway som vertskap, hadde ny besøksrekord med over 400 gjester, og at Lundin Norway allerede har bekreftet at de ønsker å være vertskap igjen til neste år.

Vi satte også ny rekord på vårt arrangement for skolebarn med 1100 deltakere fra skoler i vår region. De hadde en fantastisk opplevelse, og for å bruke et sitat i tilbakemeldingen fra Kongsbergskolen: ”Subsea Valley Conference er vårens vakreste eventyr! ”. Hold av datoen for neste års konferanse allerede nå; 4-6 april 2017.

 

OTC Houston

Vi gjennomførte i mai tidenes andre Subsea Valley delegasjonsreise til OTC i Houston. Her deltok både medlemmer og politikere fra regionen. Årets delegasjonsreise var den første som ble arrangert i fellesskap med de andre norske regionene; Bergen, Kristiansand og Stavanger. Subsea Valley og GCE Subsea fra Bergen hadde blant annet et felles frokostseminar med spennende tema og foredragsholdere, og det ble svært godt mottatt at de ulike regionene nå samkjører sine aktiviteter under OTC.

 

Subsea Valley

Hva skjer til høsten?

Det blir en meget spennende høst i Subsea Valley. Her er noen smakebiter:

 

Lansering av ”Kontraktsforum”.

I vår nye møteserie ”Kontraktsforum”, vil vi diskutere relevant utvikling i energiindustrien som angår alle som arbeider med kontrakter i bred forstand. 

Kontraktsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Subsea Valley og vårt klyngemedlem Steenstrup Stordrange. Kontraktsforum vil være en møterekke med oppstart i september 2016 og vil bl.a. belyse muligheter og spørsmål knyttet til fusjonen mellom FMC og Technip og ikke minst betydningen av etableringen av et nytt, stort hovedkontor for Aker BP midt i Subsea Valley.

 

Subsea Valley Topplederforum

Subsea Valley Topplederforum er en møteplass og diskusjonsarena for ledere av industri, akademia og politikk og har vært gjennomført 2 ganger siden august 2015. Vi vil fra høsten av utvide satsningen og invitere inn et større antall deltakere, men arrangementet vil av praktiske årsaker fortsatt være for spesielt inviterte gjester.

 

Medlemsmøter

Vi kan love dere et omfattende program for medlemsmøter utover høsten og vinteren. Vi tar gjerne i mot innspill til tema og emner dere ønsker å få vite mer om. Vi har også en egen komite for medlemsmøter som har plass til noen flere deltakere. Ta kontakt om dere ønsker å delta i denne. Vi har gjennom våren hatt åpne medlemsmøter for å synliggjøre noe av verdien med å engasjere seg i Subsea Valley. Fra høsten vil alle våre arrangement være eksklusivt for medlemmer og samarbeidspartnere av Subsea Valley.

 

Subsea Valley Open Golfturnering

Hold av datoen til historiens andre Subsea Valley Open Golfturnering. 8. September møtes vi igjen på Holtsmark Golfklubb til en spennende og innholdsrik dag med gode golfvenner.

TESS Vandrepokal skal få ny eiere for 1 år, og vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.

 

Techmakers Energy

Etter fjorårets suksess med lansering av akseleratorprogrammet ”Techmakers” i tett samarbeid med Kjeller Innovasjon, er vi strålende fornøyd med å kunne invitere inn til en ny runde med oppstart i oktober 2016. Les mer om industripartnere, program og søknadsprosess på www.techmakers.no

 

Dette og mer til er noe av det som kommer til å skje i Subsea Valley til høsten.

Avslutningsvis ønsker vi å si at det ser ut som at optimismen er i ferd med å vende tilbake til vår verdensledende teknologi – og kompetanseindustri. Vi gleder oss også stort over etableringen av et nytt hovedkontor for et stort oljeselskap midt i vår klynge. Vi håper og tror at Aker BP vil bli en viktig partner for Subsea Valley framover. Det er også gledelig at myndighetene i revidert statsbudsjett så tydelig definerer hva de legger i ”grønn teknologi”, og at dette er helt i samsvar med den nye strategien til Subsea Valley.

Dette vil vi komme tilbake til i våre medlemsmøter til høsten.

Fram til da vil vi ønske alle medlemmer og partnere en riktig god sommer.

 

Fra 8. August har vi også den store gleden av å ønske en nyansatt velkommen til oss. Anne Kristin Mellem kommer fra Kongsberg Oil&Gas Technologies og begynner som Office Manager i Subsea Valley rett etter sommeren. Vi gleder oss til Anne Kristin er på plass!

Vi ses i august!

 

Mvh
Preben Strøm

Daglig leder