Logo: Subsea Valley

Forskningsrådet: Tidenes største næringslivssatsing

Forskningsrådet satser sterkt på næringslivet, og ønsker å mobilisere diverse innovasjons- og forskningsprosjekter for å effektivisere norsk sokkel. Som et ledd i denne satsingen lyser de blant annet ut 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.
Forskningsradet _Satellite

- 850 millioner til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser ut 850 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet med frist 15. oktober. Det er den største utlysningen av innovasjonsprosjekter noen gang. Bak står blant annet programmene BIA, ENERGIX, PETROMAKS2 og MAROFF. – Vi ønsker å flagge vår rolle som samarbeidspartner for næringslivet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén. Les mer om dette på Forskningsrådets nettsider.

 

- Mobilisering til økt forskning og innovasjon

Sett av 27. august og få innsikt i din bedrifts muligheter for finansiering av innovasjonsprosjekter hos Forskningsrådet, i Innovasjon Norge og EUs storsatsing Horisont2020. Se program og påmeldingsinformasjon her.

 

- DEMO2000 – utlysning for effektivisering av norsk sokkel

Forskningsrådet lyser ut 40 millioner kroner til prosjekter som kan bidra til effektivisering av oljevirksomheten på norsk sokkel – enten i form av ny teknologi eller nye prosesser. Les mer om utlysningen på Forskningsrådets nettsider 

Programstyret for DEMO 2000 ønsker flere prosjekter som kan bidra til effektivisering av oljevirksomheten på sokkelen enten i form av ny teknologi eller nye prosesser og inviterer til prosjektsøknader innen følgende temaer slik de er identifisert i OG21 strategien for utviklingen på norsk sokkel:

1. Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi
2. Leting og økt utvinning
3. Kostnadseffektiv boring og intervensjon
4. Fremtidens teknologi for produksjon, prosessering og transport

Prosjekter knyttet til nye, gode ideer og konsepter vil bli vurdert selv om disse ikke har utgangspunkt i et prioritert temaområde, spesielt kostnadsreduserende prosjekter.

- Husk at SMB’er kan søke kr 100 000 til forprosjekt, sier Trine Steen i Forskningsrådet.