Logo: Subsea Valley

JIP Subsea Documentation - Deltagere ønskes

JIP (Joint Industry Project) prosjektet ble startet av DNV-GL på oppfordring fra Norsk Olje og Gass. Hensikten med prosjektet er å kunne redusere kostnader gjennom hele levetiden til et subsea-prosjekt gjennom å standardisere dokumentene som skal inngå i leveransene.

Subsea Valley har bidratt i prosjektet fra april 2014, i både styringskomiteen for prosjektet og på workshops, hvor vi representerer underleverandørene i subsea. Vårt ansvar er å etablere en oversikt over dokumentene som gjelder leveranser fra underleverandør.

 

De av våre medlemmer som er underleverandører innen subsea har anledning til å delta gratis i workshops i prosjektet. 
Så langt deltar Bandak, Techni, Otto Olsen, Innovatec og Semcon via Subsea Valley sitt medlemskap i JIP Subsea Documentation.

Første versjon av dokumentliste mellom underleverandør og kontraktører ble ferdigstilt under workshop i Subsea Valley sine lokaler i juni 2014.

 

Vi ønsker å få med oss flere deltakere som kan levere et eller flere av følgende produkter:

Sensors, electrical connectors, junction boxes, valves, hatches (retrivable), fittings, tees, hot isostatic pressing (HIP) (e.g in manfolds),flexible production pipes, electrical and hydraulic jumpers, Hydraulic Power Unit, Control container, Electrical power unit, Torque tool, Misc ROV tools, Transport skids, Retrievable accumulators, Permanently installed accumulators, Epoxy based insulation, Elastomere based insulation, coating.

 

Følg link for å se en presentasjon av prosjektet holdt av prosjektleder Jarl Magnusson fra DNV-GL.

 

Har du anledning og ønske om å bidra, meld din interesse her.