Logo: Subsea Valley

Subsea Valley besøkte Aerospace Valley

Subsea Valley besøkte onsdag denne uken den franske luft- og romfartsklyngen Aerospace Valley i Toulouse.

Det ble avholdt både bedriftsbesøk og møter med representanter fra Aerospace Valley, og diskusjonene var i stor grad rettet mot felles interesser og synergier som eksisterer mellom olje/gass og disse industriene.

Aerospace Valley _feb 14
Under årets Subsea Valley Conference vil det være en delegasjon på 15-20 teknologibedrifter fra denne klyngen som vil være tilstede og tilgjengelig for møter og diskusjoner med bedrifter fra Subsea Valley. Vi vil komme med mer informasjon rundt dette snarest. 

Agnes Paillard er en av de mest profilerte forretningskvinnene i Frankrike og styreleder i Aerospace Valley, samt Vice President for forskning og teknologi i EADS. Hun vil delta med innlegg på vår konferanse i april. 

(Foto: F.v: Dag Medbøen, Subsea Valley, Ludovic Caubet, Fransk-Norsk Handelskammer, Thilo Schönfeld, Aerospace Valley, Pascal Lecamp, Ubifrance, Agnes Paillard, Aerospace Valley og Preben Strøm Subsea Valley).