Logo: Subsea Valley

Integrerte operasjoner som tema

Medlemsmøtet den 27. november hos Computas på Lysaker hadde integrerte operasjoner på agendaen. (Foto: Arne Braadland/Tess AS)

Omtrent 90 stykker hadde funnet veien til møtet som tok opp et viktig og aktuelt tema for bransjen. Foredragsholdere fra blant annet Statoil, Technip, Computas og Kongsberg Oil & Gas Technologies bidro til kompetanseheving på temaet.

Se film fra medlemsmøtet.

Her kan du laste ned noen av presentasjonene:

Medlemsmøtene i Subsea Valley tar opp temaer som er aktuelle for medlemmene. Bedriftene veksler på å være vertskap, og medlemsmøtene inkluderer ofte også en omvisning hos bedriften. På denne måten blir Subsea Valley en dynamisk klynge som synliggjør alle medlemmene og deres virksomhet, og som legger til rette for samarbeid og relasjoner.

Computas _lite _2  Computas _lite _4  Computas _lite _3

T.v. Roar Fjellheim, Computas og t.h. Vidar Hepsø, Statoil. Alle foto: Arne Braadland/Tess AS.