Logo: Subsea Valley

Subsea Valley Conference 2014

Norges største møteplass for subsea-næringen arrangeres 2. og 3. april 2014 i Telenor Arena. (Foto: Arne Braadland/Tess AS)

Da samles toppledere, innkjøpere, prosjektledere, teknisk og strategisk personell og internasjonale medarbeidere fra verdensledende subsea-bedrifter. Alle som har befatning med subsea-bransjen, leverer teknologi, produkter eller tjenester eller ønsker å lære om det nyeste på utviklings- og teknologifronten bør delta.

Temaene for årets konferanse er:

  • Teknologi
  • Kompetanse
  • Konkurransekraft

Hvordan skal Norge utvikle og forsterke sin posisjon som verdensledende på teknologi i fremtiden? Kan vi bedre vår konkurransekraft ved å lære fra luft- og romfartsindustrien? Hvis kunnskap skal erstatte oljen, betyr det at vår næring ikke er en kunnskapsindustri? Hvordan skal norsk leverandørindustri tilpasse seg et globalt konkurransebilde?

Anerkjente norske og internasjonale foredragsholdere vil belyse disse temaene på årets konferanse. Flere foredragsholdere har bekreftet sin deltakelse, blant annet Torstein Sanness, adm. direktør i Lundin Norway, Dr. Pascal Lee, styreleder for MARS Institute og direktør for Haughton-Mars-prosjektet, Geir Slora, Senior Vice President i Statoil og Torger Reve, professor på BI.

I tillegg til et attraktivt konferanseprogram, vil det også bli lagt opp til debatter og nettverksbygging.

Subsea Valley Conference har hatt en eventyrlig utvikling. I fjor benyttet 155 utstillere seg av muligheten til å vise seg frem for bransjen, nesten en tredobling fra året før. Det er plass til mange utstillere, og du finner mer informasjon om leie av stand, påmelding og hotell her.