Logo: Subsea Valley

Tatt opp i ARENA

Tidligere i år ble Subsea Valley tatt opp i Arenaprogrammet.

Arenaprogrammet tilbyr finanisiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevene basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Status som Arenaprosjekt fører til at klyngen kan profesjonalisere seg med en prosjektorganisasjon og daglig leder på heltid som kan ivareta interessene for medlemmene. Det gjør også at vi enklere kan holde fremdrift i prosjektene som klyngen har definert.

Dette er fase én i etableringen og utviklingen av klyngen. Vi har et langsiktig perspektiv mot å styrke vår felles konkurransekraft. 

Les mer om Arenaprogrammet.