Logo: Subsea Valley

Gaveprofessorat i Systems Engineering Subsea

Fylkeskommunen i Buskerud finansierer gaveprofessorat i Systems Engineering Subsea ved HBV.
Gaveprofessorat Bfk Signering Stor
F.v: Preben Strøm, daglig leder i Subsea Valley, rektor ved HBV, Petter Aasen, fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød og daglig leder i NCE SE, Torkil Bjørnson.

Torsdag 26. juni kontraktfestet fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommunes femårige finansiering av et gaveprofessorat i Systems Engineering Subsea til Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Arbeidsområdet for professorstillingen har tydelig utgangspunkt i næringslivets behov for kunnskap og utvikling.

- Vi gleder oss over at det satses på kunnskapsoppbygging og faglig utvikling innen subsea i vår region. Gjennom å heve kompetansen i Subsea Valley-aksen vil vi bidra til å legge til rette for en fortsatt utvikling av vår og våre medlemmers konkurransekraft i framtiden, sier Preben Strøm, daglig leder i Subsea Valley.

Viktig samarbeid
Professoratet vil styrke FoU-arbeid knyttet til Norwegian Center of Expertise Systems Engineering (NCE SE) og Arenaprosjektet ved organisasjonen Subsea Valley. I tillegg igangsette spennende og internasjonal forskningsaktivitet innen subsea-feltet, samt utdanning av systemingeniører for – og sammen med – den globale subseanæringen.

– Vårt mål er å få mere forskning og utvikling. Et teknologimiljø må stimuleres og utvikles for å være verdensledende. Gjennom å bidra til å løfte den akademiske kompetansen på feltet i samarbeid med næringslivet, tror vi på gode synergier, og at dette kan skape enda større grad av villighet fra statlige og andre bidragsytere til å være med, sier fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød.

Globalt
– Satsningen innen Systems Engineering Subsea setter oss i stand til å bli en bedre kunnskapsaktør på det globale konkurransemarkedet. Dette gaveprofessoratet fra Fylkeskommunen i Buskerud bidrar til at Høgskolen i Buskerud og Vestfold, med sin flercampusstruktur, kan være et viktig bidrag til utviklingen av næringsliv og offentlig sektor. Hvis vi er gode nok. Da blir den geografiske nærhet høyskolen tilbyr til industrien i Buskerud-Vestfold-regionen vårt store fortrinn, sier rektor ved HBV, Petter Aasen.

Aasen legger til at et godt trekantsamarbeid mellom akademia, private virksomheter og myndigheter med ansvar for regional utvikling vil være avgjørende for høyskolens framtid.

Bransjens bidrar
– En stor utfordring for norsk subseanæring er å få ned kostnadsnivået. Løsningen er å jobbe smartere, og det får man til med gode systemingeniører. Kobling mellom System Engineering og Subsea er akkurat hva Norge trenger for å gjøre denne bransjen mer konkurransedyktig globalt sett. Samtidig viser dette veien og bidrar til å spre denne kompetansen til andre bransjer, sier daglig leder i NCE SE, Torkil Bjørnson.

– Subsea Valley har fokus framover. Derfor er vi svært opptatte av akademia og utdanning, og ønsker å bidra i kunnskapsoppbygging og faglig utvikling. Gjennom å heve kompetansen i Subsea Valley-aksen, vil vi bidra til å legge til rette for en fortsatt utvikling av vår og våre medlemmers konkurransekraft i framtiden, sier Preben Strøm, daglig leder i Subsea Valley.

Vil bli fulgt opp
Fylkesordfører Eriksrød lover å følge prosjektet tett:
– Jeg skal se til at Buskerud fylkeskommune drar erfaringer fra dette samarbeidet med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, som vi kan nyttegjøre i kommende prosjekter vi ønsker å realisere ved høyskolenes andre campuser i fylket, sier Eriksrød.

 

Kilde: HBV