Logo: Subsea Valley

Norske klynger i verdensklasse

NODE og Blue Maritime er Norges første næringsmiljøer på internasjonalt toppnivå. Det er klart etter at næringsminister Monica Mæland i dag offentliggjorde listen over nye næringsmiljøer. To miljøer har dermed fått status som Global Centres of Expertise.
NODEog Blue Maritime _Monica Mæland

Foto: Terje Borud/ Innovasjon Norge, bilde hentet på Flickr
Per Erik Dalen, administrende direktør GCE Blue Maritime,
næringsminister 
Monica Mælnad og ANne Grete Ellingsen,
leder for GCE NODE.

Den økte satsingen på klyngeprogrammet, som  eies av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva, er en viktig del av innovasjons- og næringspolitikken i Norge. Undersøkelser viser at klyngeprogrammet skaper resultater i form av økt innovasjon og mer internasjonal virksomhet blant medlemsbedriftene.

-Først og fremst vil vi gratulere NODE og Blue Maritime med tildelingen av GCE status. Det er en fantastisk prestasjon i skarp konkurranse med øvrige klynger i Norge, sier daglig leder i Subsea Valley, Preben Strøm. - Deretter vil vi berømme Innovasjon Norge som har vist en stor vilje til å få på plass GCE-programmet og gjennom denne satsningen viser hvor sterkt de tror på effekten av klyngearbeid.

I verdensklasse
Fra i dag er det tre nivåer på klyngene i Norge: 1. Arena-klynger i en tidlig fase, som skal forsterke samspillet og samarbeidet i regionale klynger med ambisjoner og potensial for videre utvikling. 2. Norwegian Centres of Expertise (NCE) er klynger med bedrifter som kan hevde seg i verdenstoppen innenfor sine felt. 3. Global Centres of Expertise (GCE) klynger. To norske klyngeprosjekt har oppnådd denne statusen i dag; olje og gass-klyngen NODE i Agder og Blue Maritime, den maritime klyngen i Møre og Romsdal.

- Når vi vet hvem som hadde søkt om GCE-status, så er det overhodet ikke noe nederlag å ikke nå opp i første tildelingsrunde, sier Strøm. Fra vår industri så vet vi at både System Engineering på Kongsberg og NCE Subsea i Bergen leverte meget sterke søknader, og sannsynligvis så har det vært meget vanskelig å velge ut de to som kom gjennom nåløyet denne gangen. Når det er sagt så er utnevnelsen av NODE særs fortjent, og de er en næringsklynge i verdensklasse. Hele vår industri vil tjene på at NODE har blitt tildelt GCE status og vi ser fram til å lære av dem på vår egen vei opp mot en "høyere" status, fortsetter Strøm.

Fornyet og styrket satsing
- Sterke og internasjonale næringsklynger er med på å gjøre Norge til Europas mest innovative land, sa næringsminister Monica Mæland da hun offentliggjorde navnene på de nye klyngene i dag. - Norsk næringsliv er i verdensklasse på flere områder. Samtidig har vi utfordringer, blant annet fordi kostnadene er høye her til lands. Derfor må vi være et skritt foran konkurrentene på innovasjon, kompetanse og attraktivitet.

De tre nivåene er deler av et fornyet, helhetlig klyngeprogram som heter Norwegian Innovation Clusters. Det gir bedre samordning og tilpasning av tilbudet til de ulike klyngene.

- Interessen i næringslivet for å etablere nye klyngesamarbeid og forsterke eksisterende klynger er meget stor, sier divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal i Innovasjon Norge. - Ved utlysningen mottok vi søknader fra 33 næringsmiljøer. Denne store interessen samarbeidsbasert verdiskaping er gode nyheter for Norge.

 

Fakta om klyngearbeidet

  • Nærings- og Fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer klyngeprogrammet og har i år bevilget 150 millioner kroner til driften.

  • Bedriftene bidrar selv med en vesentlig del av finansieringen av aktivitetene.

  • Klyngeprogrammet drives av Innovasjon Norge med Siva og Forskningsrådet som partnere.

  • En klynge består av bedrifter, universiteter, forsknings- og utviklingsmiljøer som inngår et forpliktende samarbeid for å forsterke samarbeidsbasert utvikling, innovasjonsevne og konkurransekraft.

  • Det blir nå 20 Arena-prosjekter, 12 NCE og 2 GCE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Innovasjon Norge
Les hele pressemeldingen her