Logo: Subsea Valley

Aerospace Valley & Subsea Valley signerte MoU

Fredag 5. september signerte Aerospace Valley og Subsea Valley et Memorandum of Understanding (MoU).

Etter at avtalen var signert spurte vi Preben Strøm, Daglig leder i Subsea Valley om detaljer rundt avtalen.

Aerospece Valley MoU

Hva er målet med avtalen?
Formålet med avtalen er å formalisere samarbeidet mellom disse to klyngene og legge et grunnlag for framtidig samarbeid. Konkrete mål som vil bli jobbet mot er å etablere prosjekt på tvers av industrier og landegrenser, etablere felles forskningsprosjekt, styrke det akademiske samarbeidet mellom Frankrike og Norge (utdanningsmuligheter etc), styrke Subsea Valleys medlemmers muligheter for å lykkes med innovasjon, styrke konkurransekraften og lære av andre industrier som har mer erfaring en oss på komplekse områder.

 

Har den konkrete aksjonspunkter?
Ja, men det vil komme flere. Et konkret; er samarbeid på vår Subsea Valley Conference, et annet er at vi skal ansette en trainee som er "fundet" av Frankrike og som skal sitte hos oss i Asker i inntil 2 år for å være vår hovedkontakt mot prosjekter som vi kommer til å kjøre mot og i samarbeid med Aerospace Valley. 

 

Har dere konkrete mål for samarbeidet?
Konkret mål er å styrke samarbeidet og læringen mellom de industriene som er representert i disse klyngene. Vi ønsker å styrke FoU og legge til rette for økt teknologisamarbeid mellom Norge og Frankrike. 

 

Er det andre partnere (fra andre bransjer og/eller land) som dere ønsker eller planlegger samarbeid med?
Vi får svært mange henvendelser fra tilsvarende klynger/organisasjoner, men vi kommer til å være svært selektive med hvem vi inngår slike avtaler med. GVi har hatt svært god dialog med tilsvarende miljøer i Brasil, og sannsynligheten for at vi også vil innlede et samarbeid med dem på sikt er stor. 

 

Hva er grunnen til at Subsea Valley bruker krefter og penger på å finne partnere utenfor olje/gass?

Hovedårsaken til det er todelt:

1) Vi har stor tro på mulighetene som ligger i teknologioverføring mellom ulike industrier og at man kan lære svært mye av hverandre.

2) Vi tror også sterkt på å styrke forskning og utvikling gjennom internasjonale forskningsprosjekt, og i det henseende er Aerospace Valley en meget attraktiv partner. Slike forskningsprosjekt vil være til stor nytte for medlemmene i Subsea Valley.

Et tredje punkt er at vi legger til rette for å hjelpe våre små bedrifter ut i verden om de ønsker det. Et slikt samarbeid vil gjøre det lettere for våre smb bedrifter og få internasjonal eksponering.

 

 

Takk, Preben. Da ønsker vi lykke til med samarbeidet og gleder oss til å høre mer om hvordan dette utvikler seg.