Logo: Subsea Valley

Besøk hos Pôl Mer Méditerranée i Marseille

Teknologiklyngen i Frankrike har stor fokus på FoU hvor de spesielt er sterke på subseateknologi og havovervåkning.

Kontakten med Pôl Mer Méditerranée ble opprettet under Subsea Valley Conference 2015, da klyngen hadde representanter tilstede på den Franske delegasjonens messestand. Pôl Mer Méditerranée har arbeidet med FoU-prosjekter helt fra starten av og en anbefaling fra dem når det søkes om offentlige midler veier tungt. Subsea Valley har så langt vært mer kommersielt orientert men vi ønsker å utvikle oss ved å lære fra dem.

I mai tok vi turen ned for å møte flere av klyngens medlemsbedrifter, se nærmere på noen av FoU prosjektene klyngen fasiliterer samt utforske mulighetene for nærmere samarbeid.

Pole Mer Mediterranee

Pole Mer Mediterranee er en fransk klynge ved Toulon nær Marseille. Området har hatt mange store mekaniske verft som ble nedlagt som følge av hard konkurranse fra Asiatiske verft. Denne situasjonen gav grunnlaget for opprettelse av klyngen basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. I dag her klyngen følgende seks fokusområder:

  • Maritim sikkerhet
  • Skipsindustri / ROV & AUV
  • Marine energiressurser / Olje og gass
  • Marine biologiske ressurser
  • Miljø og kystforvaltning

Tidlige utfordringer i utviklingsprosjektene var å få nye produkter inn i markedene. Derfor er fokus nå mer vridd mot sysselsetting og industrialisering. Industrialiseringsprosjektene er i hovedsak medlemmenes eget økonomiske ansvar med unntak når man går inn i nye geografiske områder eller ny anvendelse av eldre produkter finner sted. Som eksempel er ROV utviklet for militæret under videreutvikling til AUV ( Autonomous underwater vehicle) for deep subsea.

 

Ifremere

Det var med stor interesser vi besøkte forskningsinstituttet Ifremere (1984).
Ifremer gjennomfører nasjonale- og internasjonale forskningsoppdrag,
tilbyr eksperthjelp og fungerer som en bevilgende myndighet. Små
bedrifter har oppnådd å få kvalifisere sine produkter svært økonomisk
gjennom at de har vært brukt i Ifremere sine prosjekter, bl.a. har de utviklet
mini-undervannsbåten som nådde Titanic med kapasitet på 3 personer ned
til 6000 meter. Ifremere opererer med årlig budsjett rundt 213 millioner euro.

 

CNIM

CNIM innovate and act

CNIM er en av bedriftene som tidligere la om driften fra skipsverft og nå har stor suksess innen forsvars-industrien og mekanisk produksjon. CNIM representerer en middels stor bedrift i fransk sammenheng med 3200 ansatte hvor av 1900 ingeniører. Nylig anskaffet CNIM en fres som tar arbeidsstykker opptil 10 x 40 meter for å møte etterspørselen av større produktleveranser.

 

 

 

OSEAN

OSEAN (2002) er en liten bedrift med nisjeprodukter innen undervannselektroniske systemer.
De startet med undervanns lysutstyr, som i dag kun utgjør 5% av omsetningen. De produserer bla. havbøyer til forskningsøyemed og har levert posisjoneringsutstyr til neutrino-overvåkningsprosjektet i Middelhavet, ANTARES. Deres fokusområder er Målestasjoner, autonome systemer og instrumentering.

 

 

 

Thales

Til slutt besøkte vi kjempen THALES (68.000 ansatte) sin subsea-avdeling. De leverer avanserte lyd- og dataprosesseringsutstyr, utviklet for militært bruk, for å varsle om behov for vedlikehold av subsea-utstyr for olje og gass på store dyp og i arktiske forhold.

Deres ekspertise er innenfor hydrofoner og signalbehandling dvs svært følsomt lytteutstyr og tolkning av lydsignaler. THALES jobber også med alternativer til trykkluftkanon for seismikk.

 

 

 

For ytterligere informasjon om dette eller andre temaer fra besøket til Pôl Mer Méditerranée, ta kontakt med geir.jonsrud@subseavalley.com.