Logo: Subsea Valley

Søknadsskrivekurs Innovasjonsprosjekter

- EUs SMB-instrument: 16. september og 18. november

 

SMB-instrumentet er en ny finansieringsmulighet under Horisont 2020. Den faseinndelte ordningen er skreddersydd for SMBer med internasjonale ambisjoner. Det er ingen søknadsfrist. 

Kurset er praktisk rettet og legger vekt på innhold og kriterier for å skrive en god søknad til EU-finansieringsordningen.

 

Horisont 2020

Tidspunkt for skrivekurs

Tirsdag 16. september,  Gardermoen

Tirsdag 18. november,  Skien

 

Les mer og meld deg på her:

 

Link til Horisont 2020 sine nettsider for SME programmet