Logo: Subsea Valley

Hvordan får vi en sterkere internasjonal posisjon?

Invitasjon til workshop om Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen – Hva er viktig for Vestregionen og Subsea Valley
Hvordan får vi en sterkere internasjonal posisjon?

 

I arbeidet med en internasjonal profileringsstrategi har samarbeidsalliansen Osloregionen invitert fagmiljøer og geografiske områder til en workshop med mål å finne regionens beste fellesnevnere. Til nå er det gjennomført over 20 slike samlinger. Denne gangen samler vi gode krefter fra Vestregionen og næringsklyngen Subsea Valley.

Osloregionen er en av verdens beste storbyregioner. Vi skårer høyt på en rekke internasjonale sammenligninger. Vi er også den hovedstadsregionen i Europa med størst vekst. Flere undersøkelser viser imidlertid at dette er lite kjent. Om vi forblir like ukjente som i dag også i fremtiden, kan det føre til at vi går glipp av de beste internasjonale talentene, investeringer, bedriftsetableringer og besøkende.

Osloregionen og Oslo Business Region skal nå utforme en internasjonal profileringsstrategi for å synliggjøre Osloregionens unike kvaliteter og verdier. Hva disse kvalitetene og verdiene er, vet regionens innbyggere, næringsliv, kulturliv og kunnskapsmiljøer best. Det har de gjennomførte workshopene tydelig dokumentert. Men vi har behov for enda flere innspill.

Vi mener at du har kunnskap som er viktig når vi skal utarbeide en slik strategi. Derfor ønsker vi å høre dine meninger om hva som skal til for at en styrket internasjonal posisjon for Osloregionen vil være bra for din virksomhet, organisasjon eller ditt lokalsamfunn. På workshopen, som er satt sammen av kunnskapsrike personer fra flere ulike sektorer, vil vi diskutere hva som bør være innholdet og målene for den internasjonale profileringsstrategien.

Workshopen vil bli lagt opp med korte presentasjoner og diskusjon rundt bl.a. følgende problemstillinger:

1.           Hva er de viktigste kvalitetene for deg og din virksomhet i denne regionen?

2.           Hva vil kunne gjøre regionen ennå mer attraktiv, og hva er mulige bidrag fra deg og din virksomhet?

3.           Hva er dine innspill til posisjonsanalyse og nøkkelbegreper for å profilere Osloregionen globalt? Underlagsmateriale vil bli delt ut på samling/sendes ut i forkant

                    

Dato:     Tirsdag 27.01.2015          

Sted:      Asker kulturhus, Asker     

Start      kl: 14:00                             Slutt kl: 16:00      

Påmelding til: oyvind.satvedt@osloregionen.no