Logo: Subsea Valley

Seminar om finansieringsordninger for ny teknologi 25. februar

Trenger du finansiering til ny teknologi eller skal du investere i ny energiteknologi?
Seminar om finansieringsordninger for ny teknologi 25. februar

Innovasjon Norge arrangerer et kort morgenseminar hvor de informerer konkret om de viktigste og største finansieringsordningene (Miljøteknologiordningen, IFU/OFU-ordningen og Lån).

 

Seminar Om Finansieringsordninger