Logo: Subsea Valley

Årsmøte 2015

Årsmøtet onsdag 20. mai 2015 kl. 17.00

 

Sted og tidspunkt
Årsmøtet vil bli avholdt på Henie Onstad Kunstsenter kl. 17.00 og vil etterfølges av en årsmøtemiddag hos Bølgen & Moi Høvikodden kl.19.00.

 

Melde saker
Frist for å melde saker til årsmøtet er onsdag 6. mai 2015. Fullstendig innkalling med saksliste sendes ut til medlemmene og legges ut på våre nettsider senest 13. mai 2015. 


Påmelding
Medlemsbedrifter som ønsker å delta på årsmøtet, og eventuelt årsmøtemiddag, bes melde seg på innen mandag 18. mai 2015 kl. 12:00.


Påmelding skjer via linken "Elektronisk påmelding" nederst på siden, eller ved å sende ferdig utfylt påmeldingsskjema til post@subseavalley.com

 

Stemmer og Stemmerett
Hvert medlem har en stemme på årsmøte. Ved registrering av oppmøte vil det bli lagt til grunn at en ansatt eller et styremedlem hos et medlem har fullmakt til å avgi stemme på medlemmets vegne uten at fullmakten må dokumenteres skriftlig. Dersom flere ansatte møter fra en medlemsbedrift, utpekes en representant som utøver stemmeretten på medlemmets vegne i forbindelse med registreringen.

Medlemmer kan velge å la seg representere ved annen fullmektig ved at det gis skriftlig fullmakt. Det kan gis fullmakter med og uten stemmeinstruks.

Last ned fullmaktsskjema her.

 

Middag
Deltagelse på årsmøtemiddag er gratis for én deltager per medlemsbedrift. Pris for ekstra deltakere på årsmøtemiddag er 875,- kroner per person. Middagen holdes på Bølgen & Moi Høvikodden kl.19.00.

 


Velkommen!


Med vennlig hilsen

Preben Strøm
Daglig leder

 

Elektronisk påmelding