Logo: Subsea Valley

Innovasjon Norge #Drømmeløftet

"I klynger og samarbeid ligger den største konkurransekraften"
Innovasjon Norge #Drømmeløftet

Utdrag fra rapporten:

 

I klynger og samarbeid ligger den største konkurransekraften

Summen av hva de enkelte bedriftene gjør er ikke nødvendigvis det samfunnet trenger, selv om hver og en av bedriftene tjener penger. Det er heller ikke sikkert summen av nåværende næringsaktivitet er det Norges fremtidige næringsliv trenger mest heller. Bedriftene er av naturlige grunner mer opptatt av sin egen suksess enn helsetilstanden til den næringsklyngen de er en del av, eller de kunnskapsnettverkene de trekker veksler på.

I et samfunn med mange småbedrifter og få store lokomotiver, må bedrifter samarbeide – både for å lykkes internasjonalt, for å innovere og for å kunne ha troverdig og langsiktig dialog og samarbeid med forsknings og kompetansemiljøer.

Næringsklyngene er også viktige fordi de er med på å styrke samspillet mellom store og små, internasjonale og regionale, mellom etablert næringsliv og grundere. Da er det lettere å få til modige cross-over løsninger og teknologioverføring fra en næring til en annen. Dette 16 skjer allerede i dag, men kan forsterkes, slik som for eksempel gjennom koblingen mellom big data og kreftforskning.

Dette er grunnen til at vi mener det er så stort behov for å satse på bedriftsnettverk og næringsklynger. Dette gjelder ikke bare de verktøyene Innovasjon Norges har ansvar eller medansvar for -- herunder Arena og NCE -- men også andre tiltak som kan binde bedrifter sammen, som næringshagene til SIVA, eller som kobler bedrifter og forskningsinstitusjoner, som i sentrene for forskningsdrevet innovasjon.

 

Les hele rapporten her.