Logo: Subsea Valley

Delta på kurs om hvordan du kan utforme og beskrive et godt FoU prosjekt

Forskningsrådet lyser ut 900 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i næringslivet innenfor Petroleum og Maritim sektor

Forskningsrådet inviterer, sammen med Subsea Valley, Ocean Industry Forum og Skattefunn, til:

SEMINAR: Finansieringsseminar innen petroleum og maritim sektor - Oslo
TID: Torsdag 20. august kl 08:30 – 12:30, 
STED: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker.

Det er bestandig en utfordring å kommunisere på en klar måte hva målet, problemstillingene og forskningsinnholdet i et forsknings-prosjekt skal være. Dette skyldes selvsagt mange forhold blant annet at det ofte kreves fagbakgrunn for å forstå innholdet i en FoU-prosjektbeskrivelse. Men klar og tydelig kommunikasjon av hva som skal gjøres og oppnås i et FoU-prosjekt er ikke bare avgjørende for å få finansiering – det er også god hjelp for å rydde og strukturere egne tanker slik at prosjektet får en hensiktsmessig struktur.
Søknadsfrist er satt til kl. 13:00 14. oktober 2015.

Skisse
Forskningsrådet inviterer samtlige som vil søke innovasjonsprosjektene til å sende inn en skisse av sitt planlagte prosjekt. Ut fra skissen kan forskningsrådet gå i dialog med søkerne og gi råd om hvilken del av den store utlysingen bedriften bør søke på, og gi konkrete innspill til hvordan søknaden kan forbedres. 

Målgruppe
Bedrifter og FoU institusjoner

Individuelle møter om programmene
Man kan under påmeldingen melde interesse for individuelle samtaler om programmene fra kl. 12:00 og utover.

 

PROGRAM:

08:30   Kaffe, registrering

09:00   Velkommen v/Arena Subsea Valley og Ocean Industry Forum Oslofjord

09:20   Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS 2) v/Tarjei Nødtvedt Malme, Spesialrådgiver, Norges forskningsråd

09:40   Demo 2000 v/Anders J. Steensen, Spesialrådgiver, Norges forskningsråd

09:55   Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF) v/Kjell Røang, Seniorrådgiver, Norges forskningsråd

10:15   SkatteFUNN v/Erik Furuseth, Seniorrådgiver, Norges forskningsråd

10:30   Nærings-ph.d, v/Annette Linda Vestlund, Seniorrådgiver, Norges forskningsråd

10:45   Pause

11:00   Lær hvordan utforme og beskrive et godt FoU prosjekt v/ Dag Oppen Berntsen, Regionansvarlig Telemark, Norges forskningsråd

 

12:00   Avslutning og enkel lunsj

 

12:00   Individuelle møter med programmene for de som ønsker det

 

Last ned mer informasjon om programmene.

 

Påmelding

 

VELKOMMEN!

 

 Forskningsraadet Logo     Subsea Valley Ocean Industry Forum     Skattefunn