Logo: Subsea Valley

Techmakers - Akselerator for oppstartselskaper innen olje og gass/energi

Et 3-måneders intensivt program for innovative ideer som akselererer forretningsutvikling og videre vekst.

For de med gode ideer er dette en unik mulighet til å få tilgang til ressurser innen forretningsutvikling, industri og venturekapital, og tett oppfølging av erfarne mentorer.

Målet er å skape en arena med ulike aktører som kan bidra med å øke sannsynligheten for å lykkes med en idé. 

 

Vi rekrutterer nå bedrifter til programmet.

For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med:

Katrine Vetlesen, Prosjektleder Subsea Valley: katrine.vetlesen@subseavalley.com

Harald Olderheim, Prosjekleder Kjeller Innovasjon: ho@kjellerinnovasjon.no

 

Etter en gjennomgang av alle selskapene som melder sin interesse, vil Subsea Valley og Kjeller Innovasjon velge ut fem selskaper som får delta gratis i Techmakers. Beregnet oppstart er Q3 2015. 

 

 

Techmakers

Kjeller Innovasjon Subsea Valley (1)