Logo: Subsea Valley

Subsea Valley besøker medlemmer

I juni besøkte vi bedrifter i klyngen. Turen startet hos Eltek og HTS Maskinteknikk i Drammen. Deretter besøkte vi NLI Larvik, Fosstech, Future Subsea og Techni i Vestfold, før vi reiste andre veien til Alnabru for å møte Fuglesangs Subsea og avsluttet før sommeren hos Xvision.

 

HTS2

                                                                                                               Fra besøk hos HTS Maskinteknikk

Eltek
Eltek ble grunnlagt i 1971 og har samarbeidet med Telenor siden starten. De er et verdensledende selskap i konvertering fra AC til DC. Deres styrke ligger i å skape små komponenter som passer inn steder hvor størrelse og vekt spiller en viktig rolle. Etter å ha blitt kjøpt opp av Delta Electronics har de kontorer i 40 land. Selskapet er nytt i subseaindustrien, men ser at produktene de allerede produserer kan lett brukes i subsea også. De er spesialister på modulære produkter som enkelt kan byttes ved behov.

HTS Maskteknikk
HTS Maskinteknikk spesialiserer seg på kritiske komponenter til subseaindustrien, men leverer også til flyindustrien samt forsvaret. I år har selskapet levert en halv million hydrauliske ventiler til subseaindustrien, hvor hvert «juletre» har 100 av disse ventilene. For å sørge for at de har kapasitet til å møte kundens behov brukes lærlinger så de sikrer at de har folk som kan avansert sveising som de er eksperter på. I fremtiden ser de behovet for flere maskiner som samarbeider for å øke effektiviteten og kvaliteten på produktene.

NLI Larvik
NLI Larvik kan skryte av en lang historie i stålindustrien. Selskapets spede start bestod av å produsere broer, før de i 1974 begynte med leveringer til oljeindustrien. De har levert 28 boretårn, men beveger seg nå også mer mot subseaindustrien. Ekspertisen deres ligger også i avansert sveising for kundene. Deres utfordring er å finne lærlinger med høy nok kompetanse, noe de håper Subsea Valley kan hjelpe å sette på fokus på.

Når vi spurte administrerende direktør Jan Gjertsen hvordan han så på fremtiden til Subsea Valley, hadde han følgende å si:

- Oljeindustrien har de siste 30 årene svelget alt av ingeniører. Subsea ingeniører vil være i stand til å gå over til andre næringer når det trengs, og jeg tror det vil være høy kompetanse og ingeniører i Subsea Valley i mange tiår fremover. 

Fosstech
Steven Foss etablert Fosstech i 1997. Siden den gang har selskapet vokst til 70 ansatte og hadde en all-time high i oktober 2014. De er spesialister på mekanikk og elektronikk. De har to strategiske partnere, Kongsberg og Schlumberger, hvor sistnevnte har vart i 25 år. For tiden jobber de med et LEAN prosjekt som munner ut i en ny produksjonshall, som vil åpne onsdag 23. september.

Når vi spurte Steven om framtidsutsiktene til Subsea Valley sa han:

- Det blir stadig vanskeligere å være liten, noe som gjør det viktigere enn noensinne å samarbeide og tenke klynger for å overleve i fremtiden. 

Future Subsea
På Future Subsea møtte vi Bjarte Knappen Røed, Technology Manager og André Larsen, CEO. Future Subsea er et relativt nytt selskap, startet i 2011, men et selskap med høye ambisjoner om å bli ledende innen innovasjon og konsulentvirksomhet. De har tre kompetanseområder, som er teknisk sikkerhet, subsea Engineering, og flow assurance. De jobber for tiden på et prosjekt med hjelp fra Innovasjon Norge som de håper vil gå live senere i år. Hvis de ser fremover tror de begynnelsen av 2016 vil bli tøft, men håper det vil bli lettere etter det.

Techni
Techni er et selskap som ser på den totale produktutviklingen. De er et innovativt selskap som arbeider med subsea, men som også er i stand til å ta teknologien de bruker i subsea til andre områder. Akkurat nå er hovedprosjektet dere for 'Vann og avløp’, hvor de bruker lærdom fra subsea inn i et helt annet felt. De er 30 ansatte og har ikke blitt påvirket av markedet, som mange andre selskaper i olje- og gassindustrien i disse dager. Simen Jonassen, administrerende direktør, mener vi som en klynge skal jobbe tettere sammen for å møte behovene til de større selskapene, mindre leverandører og være i stand til gjennom samarbeid å levere mer komplette produkter.

Fuglesangs Subsea
Vi møtte Alexander Fuglesang, på sitt nye kontor og produksjonshall på Alnabru, som sjette generasjon av familieselskapet, som ble startet i 1855. Fuglesangs Subsea har en imponerende merittliste og i 2015 har de så langt solgt over 30 dypvanns og subsea pumpesystemer. De er det første selskapet i verden som har skapt en pumpe uten fortetting, hvor 70 prosent av alle problemer skjer i en pumpe. Pumpen har blitt testet i ni måneder, og er et resultat av et samarbeidsprosjekt (JIP). Fulgesangs vil ha åpning av sin nye produksjonsverksted 24. september.

Xvision
Vårt siste selskap på turen var Xvision, hvor vi fikk lære mer om hva de gjør. De har nylig lansert Field activity planner, som kan hjelpe oljeselskapene med å kutte kostnader og bli mer effektive når det kommer til prosjektering. Systemet er i stand til å vise aktivitet og status av skip, rigger og undervannsinstallasjoner i nåtid og på tvers av systemer. Dette gjør det lettere for selskapene å samarbeide og få samme informasjon når det trengs. De er også i stand til å visualisere tidlig i designfasen hvor de kan avdekke feil, som ellers ikke ville ha blitt oppdaget før mye senere, som igjen resulterer i høyere kvalitet og en reduksjon av kostnader for kunden.

Det har vært en fornøyelse å møte så mange spennende mennesker og selskaper i klyngen, og vi ser frem til høsten hvor vi kommer til å fortsette besøkene våre.