Logo: Subsea Valley

Vi samler verden på Fornebu

Med internasjonalisering som et viktig hovedpunkt i vår strategi for å hjelpe våre medlemmer, samlet vi i dag utekontorer fra Innovasjon Norge. I rommet hadde vi representanter fra Hanoi, Vietnam; Rio de Janeiro, Brasil; Houston, USA; Cape Town, Sør Afrika; New Dehli, India; Toronto, Canada; Singapore og Beijing, Kina.

Vi tok en prat med noen av de besøkende for å høre hvordan de så på markedsutsiktene fremover i olje- og gass bransjen.

Renata Forweb

Renata Costa Prado, Senior prosjektleder, fra Rio-kontoret i Brazil viste til en rapport fra Rystad som plasserer Petrobras, den nasjonale oljeleverandøren i Brazil, som nummer to på offshore investeringer i landet. Selv etter lavere oljepriser og de problemene de har hatt internt i Petrobras, så Renata positivt på utsiktene og mente det ville ta seg opp fremover. Det er mye fokus på innovasjon innenfor subsea, i pre-salt områdene. Innovasjon Norge i Brasil jobber om dagen med et FRAM subsea prosjekt for å samle små og mellomstore bedrifter til å entre det Brasilianske markedet. Her er det ennå plass om det skulle være av interesse og første tur blir i oktober til OTC Brazil.

 

 

Azam Ali Khan, Senior Market Advisor, fra Indiakontoret kunne fortelle om et marked som har nytt godt av nedgangen i oljeprisfallet. De importerer 80% av all olje og gass og har derfor kunnet øke investeringene sine. Markedet i India består av Øst og Vest hvor markedet i Vest kan beskrives med eldre rigger hvor det nå blir behov for ROI og ROE teknologi. I den østre delen er behovet nye subseasystemer og FPSO’er. Per i dag har India 47 Trillion kubikkmeter som er bevist gass reservoarer, 66% av disse finnes offshore.

Le Tien Hai, Senior Market Advisor, fra Vietnam sine Hanoi kontorer, beskrev et marked fullt av muligheter. De har 34 letebrønner og 84 brønner i produksjon, samtidig har de 90 blokker som fremdeles ikke har blitt kontrahert. Det er et marked hvor kun 2% per i dag som består av subsea systemer. De utvinner for det meste gass. Det er flere store aktører inne på markedet, som GE oil and gas og Aker Solutions for å nevne noen. Det er for det meste snakk om grunt vann, men de har i år etablert et felt hvor det vil bli installert subseasystemer og produksjon er planlagt til 2016.

Subsea Valley har som mandat fra Innovasjon Norge å øke konkurransekraft og internasjonalisering. Ved at vi som klynge knytter tette bånd mot utekontorene deres vil våre medlemmer kunne ta dra nytte av, og ikke måtte stå på helt egne ben i et nytt og ukjent marked. 

Vietnam Singapore India

                                         From the left: Azam Ali Khan, India; Jeffrey Lai, Singapore, Le Tien Hai, Vietnam

 

Se presentasjonene fra dagen her:

  • Subsea Valley av Katrine Vetlesen, Prosjektleder Subsea Valley
  • Brasil av Renata Prado, Innovation Norway Rio de Janeiro
  • Canada av Lori Woloshyn, Innovation Norway Canada
  • India av Azam Ali Kahn, Innovation Norway India
  • Kina av Knut Roald Sørlie, Innovation Norway Beijing
  • Singapore av Jeffrey Lai, Innovation Norway Singapore
  • Sør Afrika av Andre Krüger, Innovation Norway Cape Town
  • USA av Asbjørn Flo, Innovation Norway Houston
  • Vietnam av Le Tien Hai, Innovation Norway Hanoi