Logo: Subsea Valley

Innkalling til Årsmøte 2016 i Subsea Valley

Tirsdag 24. mai 2016, kl. 17.00


Til medlemmene i Subsea Valley,

Det innkalles hermed til ordinært årsmøte i Subsea Valley.

Årsmøtet vil bli avholdt i Børsen Festlokaler kl. 17.00 og vil etterfølges av en årsmøtemiddag samme sted kl.19.00. Adresse er Bragernes torg 13, 3017 Drammen

Registrering fra kl. 16.00.Påmelding
Frist for å melde seg på årsmøtet er 23 mai kl 12:00. Påmelding til årsmøtemiddag er nå stengt. Deltakere som gjerne vil delta på middagen må kontakte oss på mail. 

Deltagelse på årsmøtemiddag er gratis for én deltager per medlemsbedrift. Pris for ekstra deltakere på årsmøtemiddag er 875,- kroner per person.

Påmelding skjer via linken "Elektronisk påmelding" nederst på siden.

Saksliste
Fullstendig saksliste med saksdokumenter finner du i linken "Saksliste 2016" nederst på siden. I saksdokumentene er styregodkjent regnskap for 2015 og signert årsberetning. Revisors beretning følger innkallingen usignert og signert beretning fremlegges på årsmøtet. 

Fullmaktsskjema
Ved behov for fullmaktsskjema finner du dette via linken nederst til høyre på siden. En ansatt eller ett styremedlem i et medlem kan representere medlemmet på årsmøtet uten skriftlig fullmakt. Et medlem kan la seg representere på årsmøtet ved bruk av skriftlig fullmakt.Velkommen!


Med vennlig hilsen

Preben Strøm
Daglig leder


Saksliste 2016

 

Elektronisk påmelding

 

Fullmaktsskjema