Logo: Subsea Valley

DEMO 2000

Seminar: Mandag 20 juni. Petroleumsprogrammet DEMO 2000 i Norges forskningsråd får en ekstrabevilgning fra Regjeringen på 50 millioner kroner for 2016.
DEMO 2000

Det betyr at DEMO 2000 vil ha en utlysning på 125 millioner kroner med søknadsfrist 12. oktober 2016.

Norges forskningsråd inviterer derfor til et søkerseminar i Forskningsrådets lokaler på Lysaker mandag 20. juni 2016 for å mobilisere petroleumsnæringen for å møte den største utlysningen i DEMO 2000 noensinne.

Sted: Møterom Abel 1 og 2 i Forskningsrådets lokaler i Drammensveien 288 på Lysaker i Oslo.

Tid: Mandag 20. juni 2016 fra klokken 1000 – 1400

 

Påmelding & Program