Logo: Subsea Valley

Industripolitisk toppmøte

4 april | Oslo Rådhus

Subsea Valley og samarbeidsalliansen Osloregionen samler et bredt utvalg representanter fra næringsliv, akademia, politikk og forvaltning i Oslo Rådhus 4. april 2017 for å diskutere både klyngens potensial som vekstmotor og omstillingskraft, og de store sammenhengene i det globale utfordringsbildet.

Se program

Meld deg på

En rekke spennende foredragsholdere bidrar:

Foredragsholdere -industripolitisk -toppmote