Logo: Subsea Valley

ARENA

Subsea Valley ble etablert som en interesseorganisasjon i 2010, og har siden den gang hatt en formidabel vekst. I 2013 søkte Subsea Valley Innovasjon Norge om midler, og ble tildelt ARENA-midler i en tiltenkt periode på tre år. 

ARENA-programmet tilbyr finanisiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Subsea Valley er et godt eksempel på dette med over 210 medlemmer på aksen Oslo – Drammen – Kongsberg – Notodden, og med forgreininger til blant annet Vestfold og Numedal. Klyngens vekst og betydning har ført til at man nå definerer det sentrale Østlandet som det primære nedslagsfeltet for organisasjonens fokus.

Les mer om Arenaprogrammet.