Logo: Subsea Valley

Helse, miljø og sikkerhet

Medlemmene i klyngen leverer produkter og tjenester til oljeoperatørene, og det stilles høye HMS-krav når de opptrer som leverandører til verdensmarkedet. Prosjektet innen HMS skal gjøre det lettere for leverandørene å innfri prekvalifiseringskrav i bransjen.

Arena _logo _270px

Prosjektet er delt inn i ulike faser. Første fase består av informasjonsinnhenting, prioritering av temaer og kartlegging av medlemmenes behov. Dette vil resultere i en fremdriftsplan med definerte milepæler og aktiviteter. I første fase for 2013 og 2014 er det lagt vekt på å få opp kompetansen på risikostyring, arbeidsmiljøledelse og miljøledelse.

Gjeldende og fremtidige kvalifikasjonskrav vil være viktige referanser i dette arbeidet, og det vil legges vekt på involvering av FoU-miljøer og utdanningsinstitusjoner. I siste fase vil utrulling og forankring blant medlemmene vektlegges i opplæringen på disse temaene, slik at klyngen kan forsterke sin posisjon innen HMS.

 

Første kurs i Miljøledelse ble holdt i mai 2014. Se informasjon om innhold her.

Prosjekter

Morten Pettersen, HMS faglig prosjektansvarlig, Aker Solutions

 

 

MERK: Vi ønsker flere deltakere i HMS-prosjektet (underleverandører kan delta via Subsea Valley). Meld din interesse til Prosjektleder for ARENA: post@subseavalley.com for deltakelse i prosjektgrupper.