Logo: Subsea Valley

Kompetanse

Subsea Valley samarbeider med relevante utdanningsinstitusjoner, FoU-miljøer og andre klynger for å løfte klyngens kompetansenivå.

Arena _logo _270px

Kompetanseprosjektet har gjennomført en undersøkelse blant klyngens medlemmer. Resultatene fra denne dannet grunnlaget for det videre arbeidet. Det er allerede gjennomført en god del aktiviteter. En evaluering av disse skal gjennomføres, slik at aktivitetene blir gjennomført på best mulig måte.

Et introduksjonsprogram innen subsea er utviklet for klyngens medlemmer. Hensikten med programmet er blant annet å avhjelpe opplæring for små og mellomstore medlemsbedrifter. Programmet består av 12 temaer som er utformet etter tilbakemelding fra klyngens medlemsbedrifter. Deltakelse vil også være mulig for andre som ønsker å vurdere en karriere innen subsea.

"Subsea Valley introduksjonsprogram" ble førstegang avholdt i mai og juni 2014. Se link til programmet her.

 

Klyngen arbeider med å etablere en bachelorgrad i subseafag og en fordypningsmodul i subsea innen masterprogrammet Systems Engineering på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Dette gjøres i samarbeid med kompetanseklyngen NCE Systems Engineering.