Logo: Subsea Valley

Kvalitet

Det stilles stadig større krav til leverandørene i subsea-markedet. Nye standarder og teknologier påvirker hele verdikjeden, og fokuset på kvalitet øker. 

 

Arena _logo _270px

Prosjektet innen kvalitet tar utgangspunkt i kravene fra operatørene og systemintegratorene. Denne kunnskapen skal overføres, slik at øvrige leverandører settes i stand til å innfri mål og krav knyttet til kvaliteten på arbeidet som utføres. Prosjektet består av en kartleggingsfase hvor også medlemmenes behov defineres. Dette vil legge grunnlag for en fremdrifts- og aktivitetsplan, og til slutt en utrullingsfase blant klyngens medlemmer. 

Subsea Valley er akseptert som Partner til JIP (Joint Industry Project) Subsea Documentation som styres av
DNV-GL, der vi representerer underleverandørene i verdikjeden underleverandør - kontraktør - operatør.
Les mer om prosjektet her.