A technology cluster delivering world leading engineering from subsea to space

Subsea Valley søker office- og eventmanager

By Hedda Bull-Hansen|Published 14 September 2018|Category: News, Vacant positions

Subsea Valley søker office- og eventmanager til 80 % stilling (med mulighet for 100% på medium sikt) for snarlig tiltredelse. Dette er den praktiske motoren i Subsea Valley-administrasjonen og vi er på jakt etter en organisatorisk virvelvind med stålkontroll og evne til å drive ting fremover.

Hva vi tilbyr:

 • Varierte oppgaver som løses i samarbeid med gode, kompetente og engasjerte kolleger
 • Liten, spisset kjerneorganisasjon med bredt nettverk og eksponering
 • Moderne og lett tilgjengelige kontorlokaler i «Akerkvartalet» på Fornebuporten
 • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger

Viktigste arbeidsoppgaver office:

 1. Medlemsarbeid, herunder
 • Ansvar for medlemsregistrering og praktisk oppfølging (medlemsbistand, årsmøter, fakturering etc)
 • Ansvar for at medlemsdatabase til en hver tid er oppdatert inkl. opp mot CRM
 1. Generelle kontor- og administrasjonsoppgaver, herunder
 • Post, kontorrekvisita
 • Håndtering av avtaleportefølje (telefon, kontorleie etc.)
 1. Kommunikasjons/markedsføring, herunder
 • Oppdatering av nettside og andre operasjonelle kommunikasjons/markedsføringsaktiviteter (i samarbeid med kommunikasjonssjef/relevant prosjektleder)
 1. PA for daglig leder

Viktigste arbeidsoppgaver event:

 1. Organisering av medlemsmøter/delegasjonsreiser/andre arrangement, herunder:
 • Administrasjon av invitasjoner/promotering
 • Oppfølging av deltakere og evt. foredragsholdere
 • Ansvar for praktisk gjennomføring av arrangement
 1. Bistå med planlegging og gjennomføring av Subsea Valleys årlige konferanse og utstilling, herunder:
 • Administrasjon av utstilling-stands (salg, oppfølging og generell kontakt med utstillere)
 • Koordinere promotering av konferanse i forkant
 • Koordinere del-arrangement under konferanse
 • Tett samarbeid med prosjektleder

Formelle kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på bachelor-nivå innen markedsføring, kommunikasjon, prosjektledelse eller økonomi/administrasjon. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Meget gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å snu deg raskt og kunne håndtere flere oppgaver samtidig
 • Effektiv, strukturert og ansvarsfull
 • Evne til å levere god kvalitet til gitte tidsfrister
 • Selvgående, men glad i dele kunnskap og ideer
 • Service – og løsningsorientert
 • Et sterkt ønske om å bidra til å videreutvikle Norges største næringsklynge

Om oss:

Subsea Valley er Norges største næringsklynge for engineering- og teknologibedrifter i energibransjen, med tyngdepunkt på Østlandet. De omtrent 200 klyngemedlemmene skaper merverdier på over 50 milliarder kroner i året og sysselsetter mer enn 31 000 mennesker.

Ved å tilby en infrastruktur for samarbeid, innovasjon, og kunnskapsoverføring, hjelper vi våre medlemmer og partnere å tilpasse seg, dra nytte av, og bidra til en energibransje i rask endring.

Subsea Valley ble i 2017 tildelt status som Norwegian Center of Expertise (NCE) i energiteknologi av norske myndigheter og i 2018 ble klyngen også sertifisert i henhold til EUs høyeste kvalitetsstandard for klynger (Cluster Organisation Management Excellence Label (Quality Label) GOLD).

For mer informasjon, kontakt daglig leder Preben Strøm på mobil 911 75 866 eller på epost preben.strom@subseavalley.com

Kortfattet søknad sendes på epost til post@subseavalley.com

Les mer om Subsea Valley og vår årlige konferanse på:

www.subseavalley.com
www.ssvconference.com